Stordalenhytte.no

Stordalenhytte.no

Stordalenhytte.no Konsept for å vise fram Stordalen som reisemål og selge hyttetomter i Bjørkelia hyttegrend. Element: Marknadsplan, nettside, facebookside, plakat, prospekt Kunde: Østerbø grunneigarlag April 2014 Ansvar for vedlikehald og oppdatering av...