Tek du ofte bilete på farten på jobb som skal brukast på Facebook, Instagram eller nettside etterpå? Ved å følge desse enkle tipsa slepp du gjerne bli møtt med 🙄 frå slike folk som meg når du leverer dei ;).

Og hugs: det beste kameraet er det som er tilgjengeleg (det hjelp ikkje med speilrefleks heime i skuffa når motivet dukkar opp langs vegen).
Det viktigaste: ha det kjekt!

1 Bli kjend med kamera

Mobilen har eit godt kamera. Prøv ulike funksjonar og innstillingar.

 • Portrettfunksjon 
 • Vidvinkel (0,5)
 • Panorama

2 HMS

Sjekk at vanlege reglar er fulgt før du tek foto.

 • Hjelm? 
 • Vernebriller? 
 • Hanskar?

3 Rydd

Sjå deg rundt. Kva skal IKKJE vere med på bilete? 

 • Fjern kaffikoppen 
 • Flytt stigen
 • Fjern plankebitane

4 Motiv

Kva er det viktige? Ha gjerne med menneske på bilete.

 • Fokus på detaljar?
 • Overblikk og heilskap?

5 Bakgrunn

Best om den er 

 • Enkel 
 • Roleg 
 • Litt på avstand

Tips: portrett- og gruppefoto blir betre om folka tek nokre steg fram frå bakgrunnen. 

6 Format

Det trengs litt ulike oppsett til ulik bruk.

Ta gjerne foto som er både:

 • Ståande
 • Liggande

7 Synleg logo

Ha gjerne med ein logo i bilete slik at det blir knytt til bedrifta.

Eksempel: 

 • Klede 
 • Bil 
 • Brosjyre

8 Prosess

Ta bilete av prosessen i jobben din: 

 • Før
 • Undervegs
 • Ferdig

Kontakt oss

Kristin Myren

Kristin Myren

Dagleg leiar

Kristinkom AS
Ikjefjord 46, 5962 BJORDAL
E-POST: hei@kristinkom.no
MOB: 417 63 603