Julegåver 2021

Julegåver 2021

Har du ansvaret for å fikse julegaver til dei tilsette? Blir du litt svet av å tenke på det og har eigentleg ikkje tid til dette? Har du samtidig dyktige kollegaer som verkeleg har stått på det siste året og fortener ei påskjønning? Kontakt oss så hjelper vi deg å...

2 år

8. februar 2014 vart denne snasne bedrifta registrert i enhetsregisteret. 8. februar 2016 er den plutseleg blitt to år. I den anledning har vi som seg hør og bør ein jubileumslogo på lur ;). Takk til alle kule kundar som gjer det mogleg å drive ei slik lita bedrift i...

2016 – i innspurten

Godt nytt år til deg! 2015 var eit spennande år der eg ikkje berre jobba åleine, men og i samarbeid med andre både nye og mindre bedrifter. Tre store leveransar av grafiske profilar sette sitt preg på året. Hyllestad kommune og Osland Havbruk har teke i bruk sine...

Litt haustferie

Med ein kreativ og skapande jobb og til tider hektiske dagar med tidsfristar og leveringar er det viktig å finne tid til ein pustepause. Denne veka har vore ei slik. Med haustferie på skulen har det opna seg moglegheit for nokre dagar med litt rolegare morgonar, ein...