Er «Inn på tunet» noko for deg?

I månadskiftet september/oktober har eg jobba med utforming av ny brosjyre for inn på tunet. Brosjyra er retta mot kjøparane av slike tenester, til dømes ein kommune eller annan offentleg eller privat organisasjon. Kva er «inn på tunet»? Tekst frå...