Seo og nynorsk?

Ein liten tanke til saka som har vore oppe i media i Sogn og Fjordane i det siste: Kvifor nyttar dei største bedriftene i fylket ikkje nynorsk på nettsidene sine? Eg har jobba med nynorske nettstader i fleire år og sett både dei positive og negative sidene ved å velge...