Har du ansvaret for å fikse julegaver til dei tilsette? Blir du litt svet av å tenke på det og har eigentleg ikkje tid til dette? Har du samtidig dyktige kollegaer som verkeleg har stått på det siste året og fortener ei påskjønning? Kontakt oss så hjelper vi deg å finne gode løysingar innafor dine rammer.

  • Noko som kan etast?
  • Noko med logo?
  • Makspris?

Her kan du bla i nokre av katalogane våre og sjå om du finn det perfekte:

Sjokolade og godsaker

Ting, sekker, klede osv

Gåveinspirasjon