kristinkom.no er tilgjengeleg på det store vide nettet, men er langt frå ferdig. Her kan du no følgje arbeidet med å tilpasse design og innhald framover. For arbeid med nettsider er nettopp på denne måten. Det er ikkje ferdig ein gong for alle den dagen du lanserar nye sider. Det er eit kontinuerleg arbeid med å forbetre, tilpasse og produsere innhald. Akkuratt som med klesvasken… Det blir liksom aldri tomt.. :)

No jobbar eg med oppdrag for fleire kundar og eigne sider må dermed vente litt i køa, men dei er slettes ikkje gløymde.