k-kopp

Med ein kreativ og skapande jobb og til tider hektiske dagar med tidsfristar og leveringar er det viktig å finne tid til ein pustepause. Denne veka har vore ei slik. Med haustferie på skulen har det opna seg moglegheit for nokre dagar med litt rolegare morgonar, ein tur vekk og nyte hausten heime. Så no er #kristinkommunikasjon ferdig opplada klar til å yte maks utover hausten og fram mot jul.

Fyll ut skjemaet om du treng hjelp med noko grafisk eller nettbasert, så snakkast vi:

[contact-form to=’hei@kristinkom.no’ subject=’innspel frå nett’][contact-field label=’Namn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Epost’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Kommentar’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]