Brosjyrer: Inn på tunet

Brosjyrer om tilbodet til Inn på tunet. Oppsett i tråd med Inn på tunet sin grafiske profil. Løyst for to ulike kundar til ulike tider. Ta gjerne kontakt om du går svanger med ei «Inn på tunet»-brosjyre. Eg hjelper gjerne  :) hei@kristinkom.no

  • Format: 15*15 cm, 4 sider
  • Levert: oktober 2014 og april 2015
  • Kunde: Inn på tunet i Indre Hardanger (Ullensvang herad, Odda kommune og Eidfjord kommune)
  • Kunde: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane