Grafisk profil: Osland Havbruk

Grafisk profil for havbruksbedrift. Prosjektet er i heilheit løyst i samarbeid med Finurlig. Definering av strategisk verdigrunnlag, redesign av tradisjonsrik logo, grafiske element, ferdige malar på valde flater.

  • Element: Strategisk grunnlag, ideutvikling, redesign logo, ikonserie, profilhandbok, brevmal, konvolutt, visittkort, powerpointmal, etikett, rollup
  • Samarbeid: Finurlig
  • Kunde: Osland Havbruk AS
  • Levert: September 2015
  • Nettsider: første versjon feb 2015, endeleg versjon i løpet av oktober 2015