Logo og visuell profil Sørsida utvikling

 

 

Sørsida utvikling

Logo og visuell profil for Sørsida utvikling som viser retning og vilje. Med utgangspunkt i bokstaven S har vi laga ein logo som både er litt «laidback» og frampå. Grøn er hovudfarge med grå og oransje som støttefargar.

Sørsida utvikling har som formål å samle flest mogeleg av næringsdrivande, lag- og organisasjonar og andre for å:

  • Gjennom prosjekt og tiltak bidra til samfunns- og næringsutvikling med mål om å utvikle heile Høyanger Sørside til eit meir attraktivt distrikt for innbyggarane, besøkande og næringsliv.
  • Etablere møteplassar med mål om å skape samarbeid om utvikling, verdiskaping og lønsemd for det lokale næringsliv.
  • Arbeide for å bidra til å regulere/tilrettelegge aktuelle areal for næring, bustader, hytte og friluftsaktivitetar.

 

  • Kunde: Sørsida utvikling
  • 2022
Logo Sørsida utvikling
Sørsida utvikling logo
Sørsida utvikling logo
Sørsida utvikling logo
Sørsida utvikling t-skjorte
fargar og skrift
Sørsida utvikling presentasjon