Logo: Osland Stamfisk AS

Logo for Osland Stamfisk AS – ein del av Osland-konsernet. Logoen harmonerer i form og farge med Osland Havbruk (redesigna av kristinkom i 2015) og Osland Settefisk. Motivet er eit stilisert mønster inspirert av rogn.

  • Element: Logo
  • Kunde: Osland Havbruk AS/Osland Stamfisk AS
  • 2017