Profilprodukt Osland

 

 

osland t-skjorte

Osland fekk i 2022 ny visuell profil. Vi har vore med i prosessen med å ta denne i bruk på alle faser. Merkevarekonseptet er utvikla av KIND, men vi har utforma dei endelege malene brukt i det daglege. Alt frå brevmaler til presentasjon, nettsider og profilklede.

  • Kunde: Osland Havbruk AS
  • Visuell profil: KIND
  • 2022/2023
Osland sjokolade
Osland klede
Osland drikke