Stordalenhytte.no

Konsept for å vise fram Stordalen som reisemål og selge hyttetomter i Bjørkelia hyttegrend. Utvida med Stordalen, Stordalsstølen og Østerbøstølen hyttegrend i 2019. Lansert i 2014 og redesigna i 2019. Samt dronefilm som viser alle alle hyttefelta. 

  • Element: Marknadsplan, nettside, facebookside, plakat, prospekt, film
  • Kunde: Østerbø grunneigarlag
  • April 2014 – revidert 2019
  • Ansvar for vedlikehald nettside