Trykksaker Hordaland fylkeskommune

Trykksaker utforma i Hordaland fylkeskommune sin grafiske profil. Frå enkle hefter til heile budsjettet på over hundre sider.

  • Element: Budsjett 2015, Strategi for innfartsparkering, Årsmelding for fylkesvegane 2014, Søk læreplass, okamb, Investeringsprogram for fylkesvegnettet
  • Kunde: Hordaland fylkeskommune
  • Format: A3, A4 og A5, roll-up
  • 2014, 2015, 2016, 2017