Visuell profil Austrheim kommune

Fornya visuell profil basert på eksisterande strategi. Oppdatering av kommunevåpen, ny tekst, og ein heilt ny forenkla versjon av kommunevåpenet. Slik få heilskap i uttrykket og få dagens sprikande uttrykk til å gå i same retning. Levert med profilhandbok og officemalar klare til bruk i blant anna Word og Powerpoint.

Visjon: Best livskvalitet i eit skapande kystmiljø 
Merkeidé: Valfridom som gjev livskvalitet 
Slagord: Opne landskap, ope sinn 
Bodskap: Det gode liv i Austrheim 

  • Kunde: Austrheim kommune
  • 2022