Visuell Profil Østerbø Gruppa

Visuell profil for Østerbø Gruppa AS. Som morselskap i konsern er det utarbeida mal for korleis dotterselskap kan profilere seg i lik stil. Den eksisterande profilen til Østerbø Maskin er løfta opp og gitt ein oppfrisking. Enkle nettsider for gruppa.

  • Kunde: Østerbø Gruppa AS
  • 2020