Grafisk profil: Østerbø Maskin AS

Grafisk profil: Østerbø Maskin AS

Grafisk profil: Østerbø Maskin AS Ny visuell profil for Østerbø Maskin AS. Dei har registrert Østerbø som marknadsføringsnamn og ønska ein profil som gjekk i retning av dette. Ø-en er valgt som hovudsymbol og laga på ein meir internasjonal måte samtidig som den er med...
Logo Zold Bergen

Logo Zold Bergen

Logo Zold Bergen AS Utforming av logo for interiørstylist & fotostylist Zold Bergen AS. Logoen er basert på idé frå Zold Bergen som vi utvikla til den optimale logoen for bedrifta. Logoen er ein smakfull kombinasjon av namnet og ei stilisert framstilling av...
Grafisk profil: Osland Havbruk

Grafisk profil: Osland Havbruk

Grafisk profil: Osland Havbruk Grafisk profil for havbruksbedrift. Prosjektet er i heilheit løyst i samarbeid med Finurlig. Definering av strategisk verdigrunnlag, redesign av tradisjonsrik logo, grafiske element, ferdige malar på valde flater. Element: Strategisk...
Grafisk profil: Hyllestad kommune

Grafisk profil: Hyllestad kommune

Grafisk profil til Hyllestad kommune Dette prosjektet vart levert gjennom eMal AS som leverandør og samarbeidspart. Hyllestad kommune ønskte å sette ting i system og framstå einsretta og profesjonelt i kommunikasjonen sin. Vi bygde på det som alt eksisterte og laga...
Brosjyrer skulekort

Brosjyrer skulekort

Brosjyrer skulekort Informasjon om det nye elektroniske skulekortet som vert delt ut til alle med rett på skuleskyss til hausten. KK har stått for foto, utforming og redigering av tekst. Ynskjer alle elevane god ferie og ein god haust med splitter ny brosjyre! Format:...