Visuell profil: Osterøy kommune

Visuell profil: Osterøy kommune

Visuell profil: Osterøy kommune     Fornye kommunelogo, utforme visuell profil. Levert med profilhandbok og ferdige malar i office-program. Kunde: Osterøy kommune 2023 Tilbake til smakebitar Send e-post til...
Visuell profil Austrheim kommune

Visuell profil Austrheim kommune

Visuell profil Austrheim kommune Fornya visuell profil basert på eksisterande strategi. Oppdatering av kommunevåpen, ny tekst, og ein heilt ny forenkla versjon av kommunevåpenet. Slik få heilskap i uttrykket og få dagens sprikande uttrykk til å gå i same retning....
Visuell profil Meland Elektro AS

Visuell profil Meland Elektro AS

Visuell Profil Meland Elektro AS Visuell profil for Meland Elektro AS. Dei er ein del av Østerbø Gruppa. Skape ein heilskap med gruppa samtidig som Meland skal skilje seg ut på sin måte. Redesign av logo, levering av profilhandbok og nettsider. Kunde: Meland Elektro...
Visuell Profil Østerbø Gruppa

Visuell Profil Østerbø Gruppa

Visuell Profil Østerbø Gruppa Visuell profil for Østerbø Gruppa AS. Som morselskap i konsern er det utarbeida mal for korleis dotterselskap kan profilere seg i lik stil. Den eksisterande profilen til Østerbø Maskin er løfta opp og gitt ein oppfrisking. Enkle nettsider...