Grafisk profil: Østerbø Maskin AS

Grafisk profil: Østerbø Maskin AS

Grafisk profil: Østerbø Maskin AS Ny visuell profil for Østerbø Maskin AS. Dei har registrert Østerbø som marknadsføringsnamn og ønska ein profil som gjekk i retning av dette. Ø-en er valgt som hovudsymbol og laga på ein meir internasjonal måte samtidig som den er med...
Nettside: klimaexpressen.no

Nettside: klimaexpressen.no

Klimaexpressen.no Klimaexpressen held til i Strandebarm i Hardanger og leverer tenester og produkt innan bl.a. varmepumper, klimaanlegg og propananlegg. Vi har levert nettside bygd opp i wordpress basert på bedrifta sin eksisterande logo og biletmateriale. Element:...
Stordalenhytte.no

Stordalenhytte.no

Stordalenhytte.no Konsept for å vise fram Stordalen som reisemål og selge hyttetomter i Bjørkelia hyttegrend. Element: Marknadsplan, nettside, facebookside, plakat, prospekt Kunde: Østerbø grunneigarlag April 2014 Ansvar for vedlikehald og oppdatering av...