Profilprodukt Osland

Profilprodukt Osland

Profilprodukt Osland     Osland fekk i 2022 ny visuell profil. Vi har vore med i prosessen med å ta denne i bruk på alle faser. Merkevarekonseptet er utvikla av KIND, men vi har utforma dei endelege malene brukt i det daglege. Alt frå brevmaler til...
Grafisk profil: Østerbø Maskin AS

Grafisk profil: Østerbø Maskin AS

Grafisk profil: Østerbø Maskin AS Ny visuell profil for Østerbø Maskin AS. Dei har registrert Østerbø som marknadsføringsnamn og ønska ein profil som gjekk i retning av dette. Ø-en er valgt som hovudsymbol og laga på ein meir internasjonal måte samtidig som den er med...