Grafisk profil: Hyllestad kommune

Grafisk profil: Hyllestad kommune

Grafisk profil til Hyllestad kommune Dette prosjektet vart levert gjennom eMal AS som leverandør og samarbeidspart. Hyllestad kommune ønskte å sette ting i system og framstå einsretta og profesjonelt i kommunikasjonen sin. Vi bygde på det som alt eksisterte og laga...
Brosjyrer skulekort

Brosjyrer skulekort

Brosjyrer skulekort Informasjon om det nye elektroniske skulekortet som vert delt ut til alle med rett på skuleskyss til hausten. KK har stått for foto, utforming og redigering av tekst. Ynskjer alle elevane god ferie og ein god haust med splitter ny brosjyre! Format:...
Trykksaker Hordaland fylkeskommune

Trykksaker Hordaland fylkeskommune

Trykksaker Hordaland fylkeskommune Trykksaker utforma i Hordaland fylkeskommune sin grafiske profil. Frå enkle hefter til heile budsjettet på over hundre sider. Element: Budsjett 2015, Strategi for innfartsparkering, Årsmelding for fylkesvegane 2014, Søk læreplass,...
Brosjyrer Hydra Maritime

Brosjyrer Hydra Maritime

Brosjyrer Hydra Maritime Norsk brosjyre med produkt rettta mot havbruksbransjen og engelsk brosjyre med generell informasjon. Format: A4 Kunde: Hydra Maritime AS Mai 2015 Sjå hydramaritime.no Tilbake til smakebitar Send e-post til...
Brosjyrer: Inn på tunet

Brosjyrer: Inn på tunet

Brosjyrer: Inn på tunet Brosjyrer om tilbodet til Inn på tunet. Oppsett i tråd med Inn på tunet sin grafiske profil. Løyst for to ulike kundar til ulike tider. Ta gjerne kontakt om du går svanger med ei «Inn på tunet»-brosjyre. Eg hjelper gjerne  :)...